30. srpnja, 2021.

Pismohrana vijesti - 2009.

MOJ KRIŽNI PUT (3/4)

Mokošica, 2. siječnja 2009. (Nikola Mulanović / www.hakave.org) – Jednom je upala u baraku skupina Talijana. Na njima talijanske odore, a na glavi petokraka. Dakle,

Opširnije »

Pismohrana vijesti - 2009.

MOJ KRIŽNI PUT (3/4)

Mokošica, 2. siječnja 2009. (Nikola Mulanović / www.hakave.org) – Jednom je upala u baraku skupina Talijana. Na njima talijanske odore, a na glavi petokraka. Dakle,

Opširnije »