02. prosinca, 2023.

U mjesnom groblju Podadvor pokopani su sljedeći ubijeni hercegovački franjevci: