02. prosinca, 2023.

12. veljače 1945. (Partizani su ih pograbili s oltara za vrijeme sv. mise 11. veljače, taman kada je čitana poslanica, i odveli. Ubijeni su negdje na putu prema Grabovoj Dragi 12. veljače. Za grobove im se do danas ne zna.)

 

Pronađeni predmeti