04. veljače, 2023.

Istraživački rad o pobijenim hercegovačkim franjevcima nastojimo pratiti i na polju izdavaštva. Čine to i drugi pa smo ih ubacili u poglavlje Drugi izdavači. Nadamo se da će vam sve to biti na korist.

Slanje godišnje pretplate za Stopama pobijenih (BiH 7,5 KM, RH 33 KN, EU 7,5 EUR, CH 8,5 CHF, SAD i Kanada 13 USD)

Računi za pretplate:
žiro-račun (BiH): 3381602276649744
devizni račun (inozemstvo): 
IBAN: BA393381604876650839; SWIFT: UNCRBA22

Izdanja Vicepostulature u BiH pouzećem možete naručiti izravno od Vicepostulature preko e-adrese: mostar(et)pobijeni.info ili nabaviti u franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu. A možete ih nabaviti i preko sljedećih knjižara.

BiH

Široki Brijeg

FRANJEVAČKI SAMOSTAN
Kard. Stepinca 14
88 220 Široki Brijeg
tel.: (039) 702-900
e-pošta: info@gospin-brig.info
web: gospin-brig.info

NAŠA OGNJIŠTA
Trg svetog Ante b. b.
88 220 Široki Brijeg
tel.: 039/ 700 – 365
e-pošta: nasa-ognjista@tel.net.ba

Mostar

ALFA 
Kardinala Stepinca
Prodajni centar Mepas Mall
88 000 Mostar
Tel.:+ 387 36 334 145 
e-pošta: naklada.alfa@tel.net.ba

 FRAM ZIRAL
Matice hrvatske b. b.
88 000 Mostar
tel.: +387 36 325 988
faks: +387 36 333 563

LOGOVITA
Splitska 21
88 000 Mostar
tel.: +387 36 328  020 
faks: +387 36 328 020

Hrvatska

NOVA STVARNOST
Kaptol 21
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4819 509
e-pošta: nova.stvarnost@gmail.com