21. lipnja, 2021.

Lucija Zovko – Pjesma o ljubavi

Lucija Hrstić – Sveti pastiri

fra Ante Marić – Ubijenim hercegovačkim fratrima

fra Ante Marić – Sada i u času smrti naše…

fra Vjekoslav Milićević – Dok drhti Brijeg

fra Marko Dragićević – Svjedočenje o padu Širokog Brijega, 1

fra Marko Dragićević – Svjedočenje o padu Širokog Brijega, 2

fra Dobroslav Begić – Skupina iz mlinice i pad Širokog Brijega

Vesna Mandić – Vitezovima Božjim

Vesna Mandić – Na grobu mučenika

Radio Široki Brijeg – Dogodilo se na današnji dan