01. prosinca, 2023.

31. listopada 1944. (Jugokomunisti su ga ubili bombom bačenom kroz prozor župnog stana u Međugorju.
Ukopan na mjesnom groblju Kovačica u Međugorju.)