02. prosinca, 2023.

Može ga se naručiti po cijeni od 2 KM. Veličina mu je B/3.