20. listopada, 2021.

Može ga se naručiti po cijeni od 2 KM. Veličina mu je B/3.