11. kolovoza, 2022.

Pismohrana vijesti - 2010.

XI. DALMATINSKA BRIGADA

Nakon osvajanja Širokog Brijega i Mostara, gdje su pobijeni hercegovački franjevci i mnogo puka, 11. dalmatinska brigada nastavila je ratni put prema zapadu: preko Dalmacije,

Opširnije »

Pismohrana vijesti - 2010.

XI. DALMATINSKA BRIGADA

Nakon osvajanja Širokog Brijega i Mostara, gdje su pobijeni hercegovački franjevci i mnogo puka, 11. dalmatinska brigada nastavila je ratni put prema zapadu: preko Dalmacije,

Opširnije »