22. rujna, 2023.

NOVA MARKA HRVATSKE POŠTE MOSTAR – FRA LEO PETROVIĆ (1883. – 1945.)

WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email

Mostar, 3. siječnja 2009. (MIRIAM) – Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je prigodnu poštansku marku, omotnicu prvoga dana i žig »Fra Leo Petrović« u spomen na prvoga hercegovačkog franjevca doktora znanosti. Portret fra Lea Petrovića rad je fra Mirka Ćosića (1903. – 1967.), prvoga akademski obrazovanog slikara u zapadnoj Hercegovini, a marku je dizajnerski obradio Marin Musa. Tiskana je u arku 9 maraka u tiskari Zrinski u Čakovcu, nominalne vrijednosti 1,00 KM, prvi dan marke 15. studenoga 2008. Markica je urađena na poticaj Franjevačke knjižnice u Mostaru koju vodi fra Ante Marić.

»Fra Leo Petrović, prvi hercegovački fratar doktor znanosti, svečano je promoviran u doktora teologije u Fribourgu 15. studenoga 1908. Disertacija: »Disquisitio historica in originem usus slavicae idiomatis in liturgia apud Slavos praecipue Chroatos« tiskana mu je u Mostaru 1908. Posthumno je tiskana njegova knjiga »Kr’stiani cr’kve bos’nske« – Kršćani bosanske crkve, Sarajevo 1953. Pisao je mnoge povijesne studije i članke u Kršćanskoj obitelji, kalendaru i listu Napredak, Serafskom perivoju i drugdje. Istraživao je povijest Herceg Bosne, stećke, popove glagoljaše… Bio je dušobrižnički djelatan i istraživao povijest zajednice Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije u kojoj je, kao i u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, obnašao časne i visoke dužnosti.

Fra Leo Petrović rođen je 28. veljače 1883. Roditelji su mu bili: Marijan i Anđa r. Jurčić. Kršten je 6. ožujka 1883. u Klobuku. Osnovnu školu pohađa u Veljacima (1892. – 1895.), gimnaziju na Širokom Brijegu (1896. – 1900.), bogosloviju u Mostaru (1901. – 1904.) i Fribourgu u Švicarskoj (1904. – 1907.). U Franjevački red stupio je na Humcu 4. listopada 1900. Jednostavno je zavjetovan 4. listopada 1901., svečano 19. listopada 1904. Za svećenika je zaređen u Fribourgu 30. srpnja 1905. Profesor je teologije u Mostaru (1907. – 1917.), župnik u Klobuku (1917. – 1919.), gvardijan i župnik u Mostaru (1919. – 1925.), profesor bogoslovije u Mostaru (1925. – 1926.), bilježnik Biskupskog ordinarijata u Mostaru (1926. – 1934.), generalni vikar biskupija Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanjske (1934. – 1942.), konzultor biskupija (1937. – 1943.), a 3. srpnja 1943. izabran je za provincijala hercegovačkih franjevaca. Partizani su ga sa šestoricom subraće 14. veljače 1945. uhitili u mostarskom samostanu sv. Petra i Pavla, odveli, nakon toga mučili, ubili i ubacili u rijeku Neretvu.

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x