18. travnja, 2024.

fra Stjepan Naletilić (1907.)

Print Friendly, PDF & Email

fra Stjepan Naletilić (1907.)

župnik u Kongori

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– rođenje: 1. studenoga 1907. u Lisama
– roditelji: Jure i Pera r. Karačić
– krštenje: 7. studenoga 1907., župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg, MK, sv. …, god. 1907., str. 172., br. 213.
– krsno ime: Nikola
Školovanje
– pučka škola: … – … na Širokom Brijegu
– srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– filozofija i teologija (diploma; tema): 1930. – 1933. u Mostaru; 1933. – 1935. u Fribourgu (Švicarska)
Redovništvo
– oblačenje: na Humcu 29. lipnja 1926.
– novicijat: 29. lipnja 1926. – … na …
– jednostavni zavjeti: 30. lipnja 1927.
– vječni zavjeti: 2. srpnja 1930.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 5. studenoga 1933. u Mostaru
Služba
– 1935. – 1936. ž. vikar na Humcu
– 1936. – 1938. ž. vikar u Duvnu
– 1939. – 1942. župnik u Kongori

 
POGIBIJA
– Opis pogibije
Partizani su ga u noći s 19. na 20. svibnja 1942. odveli iz župnog stana u Kongori (zajedno s bratom Marijanom i Matišom Penavićem – brijačem sa Širokog Brijega, koji su mu došli pomoći u prigodi njegova premještaja na Humac) i oko 24. svibnja 1942. ubili su ga (zajedno sa spomenutima) kod sela Zanagline na Kupresu.
 
 
ŽIVOT I RAD
– Joža Horvat – Zdenko Štambuk (uredili), Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera, ZAC, Zagreb, 1946., str. 213.
– fra Robert Jolić, Hercegovački Stjepan prvomučenik