16. travnja, 2024.

fra Rafo Prusina (1884.)

Print Friendly, PDF & Email

fra Rafo Prusina (1884.)

u mirovini na Čitluku

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 21. siječnja 1884. u Amzićima
– Roditelji: Mate i Matija r. Korać
– Krštenje: 24. siječnja 1884., župa Sv. Stjepana, Čerin, MK, sv. I., god. 1884., str. 160., br. 21.
– Krsno ime: Ivan
Školovanje
– Pučka škola: … – … na Širokom Brijegu
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Fuldi (Njemačka)
Redovništvo
– Oblačenje: 4. listopada 1900. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 4. listopada 1901.
– Vječni zavjeti: 4. listopada 1904. 
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 16. listopada 1906.
Služba
– 1907. – 1908. kapelan i kateheta na Posušju
– 1908. – 1910. kapelan i kateheta u Duvnu
– 1910. – 1911. vikar na Humcu
– 1911. – 1914. kapelan i kateheta u Konjicu
– 1914. župnik u Vinici
– 1914. – 1919. vojni kapelan na fronti u Srbiji i Italiji
– 1919. – 1926. župnik u Roškom Polju
– 1928. – 1924. župnik u Gabeli
– 1944. – 1945. u mirovini na Čitluku

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 14. veljače 1945. sa šestoricom subraće odveli iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu. 
fra Ante Marić, Tragom ubijenih hercegovačkih fratara 
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …

 
ŽIVOT I RAD

– don Anto Baković, Životopis fra Rafe Prusine