23. srpnja, 2024.

fra Julijan Kožul (1906.)

Print Friendly, PDF & Email

fra Julijan Kožul (1906.)

župnik u Veljacima

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci

– Rođenje: 16. travnja 1906. u Ljutom Docu
– Roditelji: Jure i Kata r. Čović
– Krštenje: 16. travnja 1906., župa Sv. Ane, Ljuti Dolac, MK, sv. II., god. 1906., str. 254., br. 43.
– Krsno ime: Jure
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Parizu
Vojni rok
– Vojsku služio u Mostaru od polovice svibnja do polovice studenoga 1932.
Redovništvo
– Oblačenje: 29. lipnja 1926. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 30. lipnja 1927.
– Vječni zavjeti: 2. srpnja 1930.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 11. prosinca 1932. u Mostaru
Služba
– 3. lipnja 1936. – 15. lipnja 1941. župnik u Seonici
– 15. lipnja 1941. – 16. svibnja 1944. župnik u Drinovcima
– 16. svibnja 1944. – do smrti župnik u Veljacima

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
fra Janko Bubalo, Apokaliptični dani 
– Identifikacija: identificiran je 15. siječnja 2007. na Patologiji – Sudska medicina – KB u Splitu među 18 ekshumiranih tijela u Zagvozdu.
– Mjesto pokopa: Široki Brijeg, 9. listopada 2007.

 
ŽIVOT I RAD

– Jure Galić, Vrijeme i ljudi
– fra Častimir Majić, Osvrt na tragičnu smrt fra Julijana Kožula
– Joža Horvat – Zdenko Štambuk (uredili), Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera
– Miroslav Kundačina, Sjećanja boraca stolačkog kraja
– Tanjug za Hrvatsku, Kako su hercegovački fratri sarađivali sa ustašama prilikom posljednje njihove akcije
– M. Šotra, Još o svećenicima-ustašama
– don Anto Baković, Životopis fra Julijana Kožula
– fra Ante Marić, Fra Julijan Kožul (1906. – 1945.)