05. listopada, 2022.

BIO JE SVJEDOK STRADANJA HERCEGOVAČKIH FRATARA I ZAGOVORNIK HRVATSKE IDEJE

WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email

Ljubuški, 1. ožujka 2011. (Dnevni list) – Doktor, misionar i publicist fra Bruno Raspudić umro je 27. veljače 2011. u Chicagu, SAD. Fra Bruno, krsnog imena Grgo, rođen je 18. ožujka 1917. u selu Lipno, općina Ljubuški, od Ante i Joze Raspudić u brojnoj obitelji.

Životopis
Osnovnu školu pohađao je u Čerinu. Godine 1936. obukao je franjevačko odijelo, uzevši ime Bruno. Gimnaziju je pohađao na Širokom Brijegu, a studij filozofije i bogoslovije od 1939. u Mostaru, gdje je 2. svibnja 1943. zaređen za svećenika. Početkom školske 1944./1945. postavljen je kao pomoćni odgojitelj vanjskih učenika u franjevačkom đačkom konviktu. Uspio je pobjeći nakon stradavanja fratara u II. svjetskom ratu od partizana u Zagreb i potom prema austrijskoj granici. Zarobljen je i bio je u istražnom zatvoru u Mariboru i Zagrebu od polovice svibnja do početka srpnja 1945., a nakon puštanja upisao je studij prava i klasičnih jezika. Fra Bruno je svjedok zadnjih dana mučenja i stradavanja fratara po Hercegovini 1945. te je o zadnjim danima svoje subraće i vlastitim mukama ostavio svjedočenje u tisku Kršni zavičaj, br. 31., Humac, Ljubuški, 1998. Godine 1946. pobjegao je u Austriju, stigao u Grottamare, a odatle u Madrid – Španjolska. Tu je nastavio studij klasičnih jezika i 1957. obranio doktorat pod nazivom »Marcos Marulic humanista  croata« (Marko Marulić – hrvatski humanista). Potom se 1957. preselio u SAD gdje je djelovao na hrvatskim župama kao župnik ili kapelan. Napokon 1996. stiže u samostan sv. Ante u Chicagu, gdje je bio gvardijan od 1996. do 1998.  Istodobno je surađivao s glasilima Hrvatski kalendar, Hrvatski katolički glasnik, Zajedničar.

Cjelokupan članak može se pročitati na stranicama Dnevnog lista ili u pdf-u.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x