27. siječnja, 2021.

14. veljače 1945. Uhićeni u samostanu, odvedeni i najvjerojatnije svezani žicom te ubijeni pa bačeni ili živi bačeni u Neretvu. Do danas im se za grobove ne zna.

– Hercegovina franciscana, Iz naših kuća
– Hercegovina franciscana, Samostan na početku rata
– dr. fra Gaudencije Ivančić, Povijesne pribilješke (I.)
– fra Gaudencije Ivančić, Partizani i franjevački samostan u Mostaru 1945.
– Cvitan Spužević brani franjevce
– fra Krešimir Pandžić, Provincija i početak rata
– fra Jozo Vasilj, Izvještaj fra Filipa Sivrića o stradanju sedmorice članova Hercegovačke franjevačke provincije u Mostaru 14. 2. 1945.

–  fra Ante Marić, Sada i u času smrti naše…
– Toni Marić Bazić, Reljef s portretima ubijenih hercegovačkih franjevaca
– Goran Jurišić, Kad ne će politika, neka govore dokumenti
– don Tomo Vukšić, Komesar Čedo Kapor nije dao pokopati franjevce

Pronađeni predmeti